ČLÁNKY

Nový LL.M. program – brána do Hong Kongu a Číny

Prestížny právnicky titul LL.M. (Master of Laws) možno získať už aj na Slovensku. Paneurópska vysoká škola v spolupráci s City University of Hong Kong spúšťa nový študijný program zameraný na medzinárodné obchodné právo s akcentom na východoázijský región, najmä Čínu a Hong Kong. Jeho absolventi získajú titul LL.M. zo City University of Hong Kong. Program by sa mal začať už v októbri.
 
Štúdium dáva právnikom výnimočnú príležitosť stať sa špecialistami na business law s primárnym zameraním na východoázijský región (s dôrazom na Čínu), spoznať špecifiká regiónu, spôsoby riešenia obchodno-právnych sporov, či tradície čínskeho práva. Dôležitou súčasťou štúdia je alternatívne urovnávanie sporov v obchodných vzťahoch (mediácia, arbitráž) a oboznámenie sa s právnymi regulatívmi obchodu a investovania oblasti ázijsko-tichomorského regiónu. Študijný program prebehne v angličtine a je určený predovšetkým pre právnikov s praxou.

Štúdium na Slovensku i v Hong Kongu
Program je rozdelený na dve časti. Prvý semester (jeseň 2013) absolvujú poslucháči výučbu v Bratislave na pôde Paneurópskej vysokej školy s účasťou pedagógov a odborníkov z praxe z Hong Kongu, Číny, Austrálie a EÚ. Súčasťou druhého semestra (zima/jar 2013-14) je videokonferenčná forma výučby z Hong Kongu a následne približne mesačné štúdium v Hong Kongu, spojené s návštevou inštitúcií aplikácie práva, osobitne v oblasti mediácie a medzinárodnej obchodnej arbitráže.

Po úspešnom absolvovaní ročného štúdia a splnení podmienok pre udelenie titulu získajú absolventi titul LL.M. (Master of Laws) City University of Hong Kong.

Kľúčovú časť svetového biznisu tvoria dnes práve obchodné vzťahy s Čínou a ďalšími krajinami Východnej Ázie a Tichomoria (ázijské tigre). Vzhľadom na odlišný právny systém v týchto krajinách je preto veľký dopyt po odborníkoch schopných zabezpečiť kvalitný právny servis pri obchodných činnostiach európskych, či amerických spoločností v tomto regióne. Študijný program City University of Hong Kong, zabezpečovaný v spolupráci s Paneurópskou vysokou školou reflektuje práve na tieto potreby trhu,“ hovorí JUDr. Slavomír Rudenko z Paneurópskej vysokej školy.

Vstupné podmienky štúdia
Podmienkou účasti Záujemcovia v LL.M. programe je ukončené štúdium druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo v príbuznom odbore s praktickým pôsobením v oblasti práva. Podmienkou je tiež dokladovanie znalosti angličtiny prostredníctvom certifikátov (TOEFL, IELTS, štátna jazyková skúška, ILEC...). Školné sa bude pohybovať na úrovni 9000-11000 eur. Bližšie informácie možno získať na llm_hk@paneurouni.com.
 
Zdroj: http://www.webnoviny.sk/slovensko/novy-llm-program-brana-do-hong-k/677777-clanok.html
 
Poča
Poča
Poča

S rozvíjajúcimi sa obchodnými stykmi medzi EÚ a Čínou nastal podľa komisárky Androulla Vassiliou Členka Európskej komisie pre zdravie (2008-2009), nahradila Markosa Kyprianoua.viac na www.EuropskaUnia.sk »čas posilniť aj kultúrne vzťahy. Počas svojej návštevy Pekingu sa zúčastnila summitu mládeže, navštívila festival filmov z krajín EÚ a s čínskymi ministrami dohodla opatrenia rámca pre spoluprácu v oblasti vzdelávania, kultúry, výskumu a viacjazyčnosti. Cieľom je v rámci budúceho Roku medzikultúrneho dialógu EÚ-Čína 2012 pracovať na prehlbovaní porozumenia a vzájomnej dôvery.

Komisárka uviedla: „Tento nový pilier spolupráce povznesie vzťahy medzi EÚ a Čínou na vyššiu úroveň. Otvorí priestor pre dialóg o širokom spektre otázok, čo prinesie skutočný prospech európskym aj čínskym obyvateľom. Bude označením veľmi dôležitého kroku vpred vo vzťahu EÚ-Čína.“

- See more at: http://www.euractiv.sk/vzdelavanie0/clanok/cina-chce-privitat-viac-studentov-z-eu-018071#sthash.VjWLsGSU.dpuf
Európska únia a Čína plánujú povzniesť vzájomnú spoluprácu v oblasti vzdelávania, kultúry a výskumu na novú úroveň, a to prostredníctvom otvoreného dialógu. Peking bude naďalej podporovať výuku čínštiny, výmenu študentov a vedcov. - See more at: http://www.euractiv.sk/vzdelavanie0/clanok/cina-chce-privitat-viac-studentov-z-eu-018071#sthash.VjWLsGSU.dpuf
Európska únia a Čína plánujú povzniesť vzájomnú spoluprácu v oblasti vzdelávania, kultúry a výskumu na novú úroveň, a to prostredníctvom otvoreného dialógu. Peking bude naďalej podporovať výuku čínštiny, výmenu študentov a vedcov. - See more at: http://www.euractiv.sk/vzdelavanie0/clanok/cina-chce-privitat-viac-studentov-z-eu-018071#sthash.VjWLsGSU.dpuf
Európska únia a Čína plánujú povzniesť vzájomnú spoluprácu v oblasti vzdelávania, kultúry a výskumu na novú úroveň, a to prostredníctvom otvoreného dialógu. Peking bude naďalej podporovať výuku čínštiny, výmenu študentov a vedcov. - See more at: http://www.euractiv.sk/vzdelavanie0/clanok/cina-chce-privitat-viac-studentov-z-eu-018071#sthash.VjWLsGSU.dpuf


Média
Navigácia