ČLÁNKY

National University of Singapore

National University of Singapore

 

Táto Univerzita je hodnotená ako No.1 v Ázii pre rok 2014 podľa QS University Rankings a bola založená v roku 1905 ako zdravotnícka škole. NUS je najstaršou a najväčšou univerzita v krajine.

 

Proces prijatia je veľmi medzinárodný. Škola prijíma študentov podľa európskeho, Indického alebo Hongkongského vzdelávacieho systému. NUS má pobočky v Silicon Valley, Philadelphia, Šanghaji, Pekingu, Štokholme, Indii a Izraely.  NUS akceptuje aj britský výukový systém a americký zápočtový systém.

 

Akademický prostredie NUS je super podnikateľské a zamerané na start-ups.V roku 1980 NUS založila svoje Podnikateľské centrum a každoročne organizuje tzv. Inovácie a Enterprise Award (ocenenie), a poskytuje zážitkové vzdelávanie, podnikanie a výskum a dosahujeveľmi dobré ocenenia a významné úspechy v podnikaní a inováciách.

 

Stratégia NUS

Medzi osem kľúčových súčasti stratégie NUS "sú:

*    Starajte sa o študentov, robte kvalitný nábor a udržujte najvyššú kvality ľudí, čo je jednoznačne najdôležitejšie determinant kvality vzdelávania a výskumu.
*    Prilákať najlepších študentov, ktorí sú akademicky silný, a ktorí majú vášeň, odhodlanie, vodcovský potenciál a pochádzajú z rôznych prostredí.
*    Poskytovať vysoko kvalitné vzdelávacie skúsenosti, ktorá podporujú študentov, byť globálne orientovaný a rozvíjať zručnosti a hodnoty, ktoré študentom umožnia dosiahnuť ich plný potenciál.
*    Zamerajte sa na vysoko účinný výskum, kde sa uplatnia pokroky poznania a jeho uplatnenie v praxi a ktorý je vysoko na úrovni medzinárodnej kvality a vplyvu.
*    Aplikujte podnikateľského ducha do vzdelávania a výskumu a vývoju pôsobivých synergií v oblasti vzdelávania, výskumu v rámci dynamického "bez-prekážok" prostredie.
*    Starajte sa o absolventov, aby sa stali kľúčoví členovia NUS komunity, ktorí budú aktívne podporovať NUS v jej vízii a misii.
*    Rozvíjať globálny profil a dosiahnuť a stať sa lídrom medzi vysokými školami.
*    Prijať a prispôsobiť správu a riadenie osvedčených postupov pre optimálnu správu, riadenie zdrojov a fakulty, pracovníkov a služieb pre študentov.

 

pre viac info http://www.nus.edu.sg/

Alebo napiste nam tu:Média
Navigácia