ČLÁNKY

Report: študenti žiadajú, aby v budúcnosti boli univerzity viac dostupné, flexibilné, zamerané na prácu

Študenti vysokých škôl očakávajú od Univerzít aby boli viac dostupnejšie, flexibilné a zamerané viac na tímovú prácu a prácu na nasledujúcich 15 rokov, podľa prieskumu vykonaného spoločnosťou Laureate ktorá po celom svete prevádykuje vysokoškolské vzdelávanie.

Štyridsať tri percent študentov verí, že budúce vysoké školy budú poskytovať obsah on-line zadarmo u väčšiny kurzov, a tým umožnia viacerým ľuďom získať vysokoškolské vzdelanie.

Zloženie kurzu bude pružnejšie a viac vyhovovať potrebám študentov. Päťdesiat dva percent respondentov očakáva, že väčšina kurzov bude ponúkaných vo všetkých časoch dňa alebo v noci.

Päťdesiat štyri percent študentov očakáva , že kurzy ponúkané na budúcich vysokých školách budú klásť väčší dôraz na tímovú prácu, zatiaľ čo 61 percent verí, že väčšina kurzov bude navrhnutých odborníkmi v odbore, ktorý pomôžu študentom vynikať v zamestnaniach, ktoré sú potrebné pre priemysel a spoločnosť.

 Média
Navigácia