ČLÁNKY

SPU uzatvorila zmluvu o spolupráci s Konfuciovým inštitútom

SPU v Nitre a Konfuciov inštitút (KI) v Bratislave uzatvorili zmluvu o spolupráci, ktorú 10. februára na pôde SPU podpísal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a riaditeľ KI Ing. Peter Paulen.

Prítomná bola aj Ing.  Alena Malíčková z KI, prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., prorektorka pre vzdelávanie a ECTS, PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD., vedúca Katedry jazykov FEM a doc. Ing. Jozef Repiský, CSc., prodekan FEM pre výchovno – vzdelávaciu prácu na bakalárskom a inžinierskom štúdiu.

Hlavným cieľom je spolupráca pri poskytovaní výučby čínskeho jazyka pre  študentov SPU,  vytvorení učebne ako základného predpokladu pre otvorenie Konfuciovej triedy na SPU, organizovaní kurzov čínskeho jazyka na SPU, ako aj ďalších aktivít, napr. odborných programov, letných škôl, výmenných pobytov študentov a pedagógov či aktivít súvisiacich s čínskym jazykom a kultúrou. S výučbou čínštiny na Katedre jazykov SPU sa plánuje od septembra 2014 pre záujemcov z radov študentov bakalárskeho stupňa štúdia pod vedením čínskeho lektora. Lektora, tak ako aj literatúru, učebnice a učebné texty, bezplatne poskytne KI. Ako sa vyjadril rektor prof. P. Bielik, výučba čínskeho jazyka na SPU prispeje k zvýšeniu kvality vzdelávania na univerzite.

„Sme radi, že univerzita prejavila záujem o spoluprácu, lebo čínština je perspektívny jazyk. Náš inštitút má už niekoľkoročné skúsenosti a vieme, že nás čaká veľa náročnej, ale zaujímavej práce,“ uviedol P. Paulen, riaditeľ KI. Zároveň informoval, že čínsky lektor, ktorého vysielajú do Nitry, je skúsený odborník s dlhoročnou praxou.

Študenti čínskeho jazyka budú mať možnosť absolvovať medzinárodne uznávané certifikované skúšky HSK určené pre zahraničných študentov čínštiny. Garantom je Ministerstvo školstva ČLR prostredníctvom Úradu medzinárodnej rady pre čínsky jazyk – Hanban. Konfuciov inštitút organizuje skúšky HSK niekoľkokrát do roka. Písomná časť sa delí na šesť úrovní pokročilosti, ústna na tri (začiatočnícku, stredne pokročilú a pokročilú). Úspešní absolventi budú mať v prípade záujmu možnosť študovať v Číne.

Konfuciov inštitút v Bratislave je jedným z 300 inštitútov založených po celom svete a spadá pod správu Hanban. Sídli v budove komplexu rektorátu STU. Vyučovanie čínskeho jazyka sa v inštitúte začalo v letnom semestri 2009 po príchode čínskych lektorov na Slovensko.

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/spu-uzatvorila-zmluvu-o-spolupraci-s-konfuciovym-institutom/Média
Navigácia