ČLÁNKY

Školstvo

Od vzniku Čínskej ľudovej republiky v roku 1949 sa vyvíjalo značné vládne úsilie na odstránenie negramotnosti a spopularizovanie povinného vzdelania. V súčasnosti je v národnej registrácii dochádzky na základných školách zapísaných 98,58%, na strednej škole dosiahla dochádzka zhruba 90%. V porovnaní s rokom 1949, kedy bolo v škole iba 20% zo školopovinných detí a 80% dospelých bolo negramotných, dnes negramotnosť u populácie v mladom a strednom veku dosahuje menej ako 5%. Základné deväťročné povinné vzdelávanie je zriadené v oblastiach, kde žije až 90% obyvateľstva.

Najrýchlejší rozvoj školstva v Číne nastal v posledných desiatich rokoch. Napríklad pred desiatimi rokmi len niekoľko málo inštitúcií ponúkalo postgraduálne štúdium MBA (Master of Business Administration - odborník na obchodné riadenie). V roku 2003 poskytovalo postgraduálne štúdium MBA už 62 škôl, na ktoré bolo prijatých 30 000 študentov. V ponuke sú aj medzinárodné odborné štúdiá ako EMBA (Employer Master of Business Administration - odborník na riadenie ľudských zdrojov) a MPA (Master of Public Administration - odborník na riadenie verejnej správy). Čo sa týka akademického titulu MPA Štátna rada akademického výboru oprávnila 47 čínskych inštitúcií vyššieho štúdia udeliť akademický titul a doteraz bolo registrovaných približne 7 700 študentov.

Medzinárodná spolupráca a výmeny v oblasti vzdelania sa zvyšovali rok po roku. Čína má najviac študentov na svete študujúcich v zahraničí. Od roku 1979 približne 582 000 čínskych študentov študovalo v 103 krajinách a regiónoch z čoho sa 160 000 vrátilo po ukončení štúdia. Medzitým sa zvýšil aj počet zahraničných študentov študujúcich v Číne. V roku 2003 študovalo na čínskych univerzitách 86 000 študentov zo 170 krajín.

Školstvo prekvitá v Číne čiastočne aj vďaka zvýšeným investíciám. Od roku 1998 podiel finančných zdrojov poskytnutých Centrálnou vládou vzrastal o 1 % ročne. V roku 2003 finančné prostriedky od Národnej vlády na školstvo činili 349,14 miliárd čínskych juanov. Táto čiastka predstavuje 3,41 % hrubého domáceho produktu čo predstavuje nárast o 0,22 % vzhľadom na predchádzajúci rok, čo je najviac od roku 1989, kedy bol štatistický údaj po prvý krát monitorovaný.

Podľa vývojového programu Ministerstva školstva, vláda posilní systém financovania vzdelávania v súlade s verejným finančným systémom. Vláda bude posilňovať svoju zodpovednosť na všetkých úrovniach investovania v školstve a zaistí, aby vládne financie pridelené školstvu rástli rýchlejšie ako bežné výnosy. Program tiež stanovuje úlohu za relatívne krátky čas učiniť, aby suma školských investície dosahovala 4% HDP. Pre nepovinné vzdelanie má Čína systém zdieľania nákladov so študentmi prostredníctvom účtovania výučby dohodnutým percentom učebných nákladov. Na zaistenie vzdelania pre študentov z rodín s hospodárskymi ťažkosťami, čínska vláda zatiaľ ponúka štipendiá, work&study programy, subvencie pre študentov so špeciálnymi hospodárskymi ťažkosťami, obmedzenie nákladov alebo celkové oslobodenie od nákladov a štátne študentské pôžičky.

Vláda je zaviazaná k poskytovaniu stále väčších a väčších príležitostí ako je demonštrované v pláne Ministerstva školstva pričom v roku 2020 by na každých 100 000 osôb, malo mať 13 500 základné stredoškolské vzdelanie a okolo 31 000 by malo mať diplom o ukončení gymnázia, percento negramotnej, alebo pologramotnej populácie by malo klesnúť pod 3% a priemerná dĺžka výučby by mala u celej populácie vzrásť z 8 na dnešných 11 rokov.

www.csc.edu.cn - webová stránka pre zahraničných študentov, ktorí majú záujem študovať v Číne.

Zdroj: http://sk.chineseembassy.org/slo/ss/oc/t359897.htmMédia
Navigácia