ČLÁNKY

Slovensko prejavuje záujem o tradičnú čínsku medicínu

Spravodajstvo STV odvysielalo 21.11.2008 správu, v ktorej informuje o návšteve ministra zdravotníctva Richarda Rašiho v jednej z pekingských nemocníc , kde sa lieči tradičnou čínskou medicínou (TČM). Táto liečba ho zaujala a pripustil, že by mohla dostať väčší priestor i na Slovensku. TČM vníma ako možnosť istého doplnku v oblastiach, v ktorých nami používané klasické liečebné postupy nemajú úspech. Pomôcť tomu má i podpísanie Memoranda medzi Slovenskom a Čínou. Podobnú dohodu o spolupráci uzatvorilo už mnoho krajín sveta. Slovensko zatiaľ zaostáva.

Zástupca čínskeho ministerstva zdravotníctva Li Si sa vyjadril, že TČM je veľký poklad Číny a má dlhú históriu. Teší sa, že Slovensko o ňu prejavilo záujem. Podpísanie spolupráce v oblasti TČM má najmä do budúcnosti umožniť slovenským lekárom a medikom, aby sa túto pôvodnú čínsku liečbu mohli učiť priamo v Číne.   

Záujemcovia  o TČM zo Slovenska majú už mnoho rokov možnosť študovať na 1. škole tradičnej čínskej medicíny v Prahe, ktorú organizuje Československá Sinobiologická spoločnosť (založená v roku 1990) v spolupráci s pekingskou univerzitou Guangming.

Univerzita Guangming v Pekingu bola založená v roku 1984 a je hlavnou čínskou univerzitou pre šírenie tradičnej čínskej medicíny (TČM) pomocou diaľkového štúdia. V Číne i v zahraničí ňou prešiel rad známych lekárov s klinickou praxou. Základom štúdia sú prednášky doplnené skriptami, ktoré vychádzajú z tradičných textov a boli vypracované lekármi TČM z rôznych čínskych univerzít. Profesori, ktorí zodpovedajú za výučbu boli všetci vyškolení v Číne. Jedná sa o vysokoškolských učiteľov s klinickou praxou a ich odbornú úroveň garantuje univerzita Guangming. Celý program výučby je na univerzitnej úrovni, skúškové texty sú vypracované tiež univerzitou a garantované Medzinárodným centrom TČM v Pekingu. Štúdium je diaľkové a blokové. Prebieha v dvoch odboroch a to: akupunktúra a fytoterapia.
 
Na webových stránkach ČSBS nájdeme v článku  MUDr. Ludmily Bendovej, predsedníčky ČSBS pod ktorej záštitou prebiehajú kurzy TČM, že WHO už dlhodobo intenzívne podporuje tradičnú medicínu (CAM – Complementary and Alternative medicine) na celom  svete, čo dokladá Správa o Stratégii tradičnej medicíny pre roky 2002-2005, kde sa odporúča integrovať tradičnú medicínu do národných systémov zdravotnej starostlivosti, podporovať bezpečnosť a kvalitu tejto liečby, zvýšiť jej dostupnosť a pod. V príručke  Strategické ciele v zdravotníctve pre obdobie 2001-2010 je podporovaný celý rad etnických liečebných systémov vrátane tradičnej čínskej medicíny. WHO tiež vydala príručku, ktorá sa zaoberá metodológiou výskumu a vyhodnocovania tradičných medicín. Metódy TČM sa totiž ukázali ako účinné zložky liečby i u takých epidémií ako bolo SARS. Vo svojej výročnej správe z roku 2002 WHO registruje vzostup počtu nemocníc TČM v Číne i vzrastajúci počet štúdií, ktoré sa zaoberajú účinnosťou postupov TČM.

MUDr. Bendová uvádza i niektoré príklady konkrétnych možností uplatnenia TČM:
Alergológia a imunológia – uplatnenie akupunktúry pri prevencii a liečbe alergií, uplatnenie potravinových doplnkov čínskej medicíny na posilnenie imunity a prevenciu vzniku alergií.
Dermatológia – liečba ekzémov, psoriázy a ďalších kožných problémov akupunktúrou i bylinami čínskej medicíny, bylinnými obkladmi, masťami a kúpeľmi.
Diabetológia – stabilizácia hladiny glykémie u diabetu I.typu, podpora znižovania váhy u diabetu II.typu, podpora zníženia lipidémie prostredníctvom potravinových doplnkov čínskej medicíny a diét a pod.
Endokrinológia –uplatnenie akupunktúry
Gastroenterológia –akupunktúra u chronických hnačiek, vredovej choroby, dráždivého tračníku, a daľších psychosomatických ochorení, liečba bolesti.
Gynekológia – úprava menštruačného cyklu, bolestí v gynekológii, liečba funkčnej sterility apod., liečba bolesti
Hepatológia – uplatnenie hepatoprotektívnych potravinových doplnkov, liečba bolestí akupunktúrou, podpora celkového stavu.
Chirurgia – liečba bolesti, podpora hojenia rán akupunktúrou, masáže, obklady, náplaste TČM apod.
Interná medicína a liečba lipidového metabolizmu – uplatnenie potravinových doplnkov na zníženie lipidémie, liečba psychosomatických a funkčných ochorení, liečba bolesti.
Neurológia – ovplyvnenie bolestí hlavy, závratí, psychosomatických problémov, bolestí u akútneho pásového oparu i chronických pretrvávajúcich bolestí u tohto a ďalších neurologických ochorení, udržiavacia liečba u parkinsonizmu a nervových degeneratívnych ochorení.
Ortopédia – liečba bolestí kĺbov, prevencia a liečba artróz, podpora mobilizácie kĺbov apod.
ORL – prevencia zhoršovania stavu, liečba drobných infekcií akupunktúrou a potravinovými doplnkami, prevencia a liečba alergických problémov a porúch imunity.
Pediatria – uplatnení laseru, polarizovaného svetla, zlepšovanie zdravotného stavu detí, prevencia infekcií a vzniku alergií u detí.
Pľúcne lekárstvo – akupunktúra pri liečbe astmy, respiračných chorôb akútnych i chronických, podpora imunity
Urológia a andrológia –akupunktúra u funkčných porúch.
 
Zdroj:https://www.vedatechnika.sk/Blog/Lists/Posts/Post.aspx?List=2703c3ae-d376-47b2-ad52-495a25596ef8&ID=45
 


Média
Navigácia